Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba, umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii…

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské


Typy aktivit Evropské dobrovolné služby (EDS)

A) Individuální EDS

zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová EDS

umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Zdroj: http://www.mladezvakci.cz

Regionální knihovna Karviná získala akreditaci jako hostitelská, vysílající a koordinující organizace v rámci Evropské dobrovolné služby. Může tedy vysílat dobrovolníky z České republiky do zahraničí a přijímat dobrovolníky ze zahraničí.

Podrobnosti o akreditaci naleznete na http://europa.eu/youth/vp/organisation/26000414145_en