Rumunský večer a besedy o Rumunsku

V lednu a únoru jsme se seznámili s dobrovolnicí Nicoletou Ursescu z Rumunska, která strávila skoro celý rok jako dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby v Domě dětí a mládeže v Českém Těšíně.

Veřejnost i žáci ZŠ U Studny měli možnost poznat i ochutnat Rumunsko.

Fotografie z besed