Dobrovolnice Klaudia Węglorz

Mám možnost účastnit se školení, zajímavých setkání, koncertů. Pomáhám rovněž v polském oddělení při akcích organizovaných pro děti, při přípravě výstav a vernisáží. Díky tomu mám možnost poznat mnoho zajímavých lidí.

V listopadu 2014 jsem se stala dobrovolnicí v Regionální knihovně Karviná. Díky programu Evropské dobrovolné služby budu rok pracovat v knihovně, mám zajištěné ubytování, kapesné a lekce jazyka českého. V knihovně je na práci spousta zajímavých věcí, takže se tady rozhodně nenudím. Stejně tak nemůžu mluvit o rutině, protože podle potřeb přicházím do práce do knihovny v Karviné-Mizerově, kde se nachází ústředí knihovny, nebo na náměstí v Karviné-Fryštátě do polského nebo hudebního oddělení.

Knihovna organizuje mnoho kulturních akcí. Před jejich konáním zajišťuji propagaci (rozvěšuji letáčky). V den konání akce pomáhám s přípravou místnosti a během akce zajišťuji fotodokumentaci. Díky tomu se mohu účastnit opravdu zajímavých setkání, koncertů a představení.

Mám šanci poznat práci v knihovně zevnitř. Mimo jiné jsem se seznámila s jednotlivými fázemi, kterými kniha musí projít, než se ostane do rukou čtenářům. Občas se jedné etapy také sama účastním a pomáhám v obalování a razítkování nových knih.

Také se učím ovládat různá zařízení používána v knihovně (v českém jazyce), jako jsou např. kopírka, počítače nebo fotoaparát. Ze začátku mi česká klávesnice působila veliké problémy, ale teď už mi její obsluha jde celkem správně.

Mám možnost účastnit se školení, zajímavých setkání, koncertů. Pomáhám rovněž v polském oddělení při akcích organizovaných pro děti, při přípravě výstav a vernisáží. Díky tomu mám možnost poznat mnoho zajímavých lidí.

Pro Evropskou dobrovolnou službu v knihovně jsem se rozhodla proto, že mi vždy záleželo na znalosti českého jazyka, miluji čtení knih a pobývání mezi nimi. A zajímám se také o umění.

Test