Mezinárodní workshop o dobrovolnictví

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se konal v Regionální knihovně Karviná Mezinárodní workshop o dobrovolnictví. Cílem workshopu bylo představení organizací (neziskových i příspěvkových), které se zabývají dobrovolnictvím v ČR a v Polsku v Karviné a okolí, výměna dobrých zkušeností a navázání nebo utužení dobrých vztahů.

Pozvání přijaly a svou činnosti prezentoaly tyto organizace:

 • Young Life Ostrava
 • Petrklíč help
 • Fundacja Laja (PL)
 • SERFENTA (PL)
 • Slezská diakonie
 • Občanské sdružení Bez mámy
 • ADRA
 • ICM Orlová - YMCA
 • Transgraniczne Centrum Wolontariatu (PL)
 • ICM Petrovic e u Karviná
 • Občanské sdružení Posejdon
 • Regionální knihovna Karviná, Středisko hudby a umění, Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná

Workshop byl realizován v rámci projektu Cesta k městu II, spolufinancovaného z programu Mládež v akci a rozpočtu města Karviné.

Fotografie z workshopu