Dobrodružství v Tanzanii

Ve středu 17. 5. 2015 jsme měli možnost seznámit se fungováním občanského sdružení Bez mámy, které zajišťuje provoz sirotčince v Mahangu v Tanzanii a pomáhá dětem bez rodičů získávat střechu nad hlavou, jídlo a vzdělání.

O tom, jak takováto podpora funguje, kde všude sdružení získává prostředky na svou činnost, jakým způsobem můžeme pomoci my a jak žije dětem v Mahangu, co vše v Tanzanii můžeme vidět a zažít, nám přišla říci Míša Gongolová, koordinátorka projektů sdružení.

Beseda se konala v rámci projektu Cesta k městu II spolufinancovaného z programu Mládež v akci a rozpočtu statutárního města Karviné.

Fotografie z besedy