Mezinárodní workshop o dobrovolnictví

V rámci projektu Cesta k městu II se konal v kinosále Regionální knihovny Karviná workshop o dobrovolnictví.