Dobrovolnická hra

O projektu Cesta k městu II a Dobrovolnické hře

Dobrovolnická hra vznikla jako součást projektu Cesta k městu II, spolufinancovaného z programu Mládež v akci a rozpočtu statutárního města Karviné na podporu dobrovolnictví. Její podstatou je uznávání dobrovolné práce mladých lidí od 13 do 30 let. Zároveň nabízí prostor pro zapojení se do hry o „dobry“ – body za dobrovolnickou práci, za kterou můžete získat hodnotné ceny nebo slevy.

Zapojení do projektu je pro dobrovolníky zdarma. Na základě registrace u Dobrovolnického centra při Regionální knihovně Karviná je dobrovolníkovi vystaven Pas dobrovolníka s jeho fotografií a kontaktními údaji. Podmínkou je věk 13–30 let.

Držitel Pasu dobrovolníka může využívat slevy u partnerů projektu. Aktuální nabídky sledujte na webu dobrovolnického centra - www.dckarvina.cz