47 && $random<58) || ($random>96 && $random<123) || ($random>64 && $random<91) ) { $str[$i] = chr($random); } } $text .= $str[$i]; } $_SESSION['string']= $text; $GLOBALS['text'] = $text; } elseif (isset($_GET['generuj'])){ $GLOBALS['text'] = $_SESSION['string']; $obrazek = imagecreatefrompng("background.png"); for ($i=0; $i<4; $i++){ $textcolor = imagecolorallocate($obrazek,112,112,112); $pismenko = substr($GLOBALS['text'],0+$i,1); imagettftext ($obrazek,rand(10,10),rand(-0,0),15+($i*10),10, $textcolor,"FreeMono.ttf",$pismenko) ; } header("Content-type: image/png"); imagepng($obrazek); imagedestroy ($obrazek); exit(); }; ?>
   
 
   Registrační formulářPokud máte zájem se stát dobrovolníkem, vyplňte tento formulář a budeme Vás kontaktovat.
Jméno a příjmení *
Datum narození
Bydliště
Kontaktní e-mail *
Kontaktní telefon *
 
Jazykové znalosti
jiný:

Chci být dobrovolníkem na dalších akcích:
 
Časová dostupnost (můžete vyplnit více termínů)
Den v týdnu v čase od do
Den v týdnu v čase od do
Den v týdnu v čase od do
   
Co chci dělat
Co nechci dělat
Na co máme brát ohled
   
Chci být členem
Poznámka
   
Ověřovací kód * code
  Položky označené * jsou povinné, bez nich není možné formulář odeslat.